Vi har gennemgået energivejlederudannelsen, som er udviklet og gennemført af Teknologisk Institut.

Hvorfor energivejledning?

Danmarks CO2-udslip reduceres, og der ligger et stort energisparende potentiale især i den eksisterende bygningsmasse. Dette potentiale kan en energivejleder være med til at realisere.

Over 40 procent af Danmarks energiforbrug går hver dag til bygninger, og det tal skal ned for at følge regeringens målsætning om at reducere Danmarks CO2-udslip.

Udfordringen er at få bygningsejerne til at få øje på, at en mindre merinvestering her og nu betaler sig på sigt.

Er man alligevel i gang med renovering eller ombygning, kan en merinvestering på 5-15 procent være med til at nedbringe energiforbruget væsentligt.  Derfor er der behov for energivejledere, som i dialog med bygningsejeren kan pege på konkrete tiltag i forbindelse med processen.

Det drejer sig om viden, vejledning og udførelse af energirenovering.

De fleste bygningsejere er usikre på, hvad der kan gøres i deres konkrete ejendom, og hvad der er den bedste løsning for dem. Det er her, vi kan hjælpe.

Som energivejleder kan vi give dig et veldokumenteret grundlag baseret på indsigt og erfaring på tværs af traditionelle håndværksmæssige faggrænser.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud!